Pages

Monday, June 13, 2016

Al quran

Sesungguhnya orang yang hidup dengan Al-Quran akan meninggal dunia bersama-sama dengan Al-Quran.

Sesungguhnya Kami telah menurunkan kepada kamu sebuah Kitab (Al-Quran) yang mengandungi perkara yang menimbulkan sebutan baik dan kelebihan untuk kamu, maka mengapa kamu tidak memahaminya (dan bersyukur akan nikmat yang besar itu)?
(Al-Anbiyaa' 21:10)

No comments: