Pages

Monday, April 03, 2006

"...Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik Pelindung." [3:173]

No comments: